Etik och miljö

Inköp och sortiment

Merparten av våra varor kommer från länder utanför EU, vilket medför ett stort ansvar i val av leverantör. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som arbetar med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. I syftet att kapa onödiga mellanhänder handlar vi huvudsakligen direkt med odlare. I de fall som vi vänder oss till leverantörer på den öppna marknaden förväntar vi oss att de ställer samma krav på sina underleverantörer/producenter som vi gör.

Som leverantör till APH skall man kunna garantera att kraven från FN och ILO konventionerna uppfylls:

  • Inget tvångsarbete.
  • Ingen diskriminering av anställda.
  • Anställda ska ha en säker arbetsmiljö.
  • Anställda ska har rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal.
  • Anställningsvillkoren avseende lön, arbetstid och ledighet, ska vara acceptabla.

​UNICEF’s regler om barnarbete respekteras. Oberoende inspektörer besöker odlingarna och kontrollerar att dessa krav efterföljs.

Uppföljning och kontroll

Vi genomför regelbundna besök hos våra producenter för att gemensamt diskutera allt från framtida samarbeten, sortiment och kvalitet till moraliska och etiska aspekter. För att nå målen gällande våra sociala och miljömässiga åtaganden ser vi det som självklart att inte bara ställa krav. Vi ger stöd, ekonomiskt – genom t ex Fairtrade och FFP – och i form av know-how.

Certifieringar

Alla odlingar som APH importerar ifrån är anslutna till minst ett av nedanstående certifieringsorgan som delar vår ambition i viktiga frågor.

Fairtrade

Kriterierna baserar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande ILO-konventionerna. Kriterierna har alla en gemensam utgångspunkt, nämligen att vi genom att garantera ett skäligt pris för produkten och en långsiktig affärsrelation erbjuder en stabil grund för utveckling för odlare och anställda som annars missgynnas av villkoren för världshandeln. År 2007 blev APH godkänd som licenstagare för Fairtrade/Rättvisemärkt. Detta innebär att vi är en av få importörer i Sverige som tillhandahåller Fairtrade-märkta produkter. Som godkänd licenstagare har både vi och odlaren förbundit oss att uppfylla alla krav och förpliktelser som detta ställer på oss.

www.fairtrade.se

Milieu Plan Siertelt (MPS)

MilieuPlan Siertelt (MPS) är ursprungligen en holländsk organisation som ser till att odlingar över hela världen efterlever de krav och bestämmelser för användning av gifter, vattenförbrukning, energianvändning, hantering av avfall och gödningsämnen som de uppsatt efter den modell som gäller i Europa. MPS har dessutom en social certifiering som syftar till kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om minimilöner och andra arbetsförhållanden.

www.my-mps.com

Kenya Flower Council (KFC)

Kenya Flower Council (KFC) Gold och Silver certifiering, är en inhemsk certifiering lik MPS men med strängare krav på miljö, och arbetsförhållanden.

http://www.kenyaflowercouncil.org/

Dessa organisationer är aktiva på plats i respektive område.
APH-koncernen arbetar i alla aspekter efter gällande lagar och regler.